TR | EN

Tedarikçi Yönetimi Politikası

Tüpraş, petrol sektöründe performansına özenilen, çevre ve yaşam değerlerine saygılı öncü bir şirket olma hedefi, yenilikçi uygulamalarla sektörünü yönlendirme ve ülkemizin petrol ürünleri ihtiyacını karşılama görevi ile, Tedarikçi Yönetimi konularında belirlediği politikalar doğrultusunda;

Tedarikçilerini, üretim ile oluşturduğu değer zincirinin vazgeçilmez bir parçası olarak görür. Tedarikçileriyle adilane iletişim kurar ve bunu açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütür.
İş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratır, gerek görüldüğünde tedarikçilerin mesleki yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim çalışmaları düzenler, yerinde denetimlerle çalışma koşullarını kontrol ederek Tüpraş ile özdeş ölçütlere ulaşmalarını destekler.
Başta Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri ile Koç Topluluğu Eşitlik İlkeleri ve Uygulama Prensipleri olmak üzere, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle ilan edilmiş insan hakları hükümleri uyarınca düzenlenmiş politika ve prosedürlere uygun şekilde, ülke ve dünya yararına hareket eder. Tedarikçileri nezdinde insan haklarına uygun davranış biçimlerini yaygın hale getirmeye çalışır, bu bilincin gelişmesi için katkıda bulunur.
Tedarikçilerinin, cinsiyet eşitliğine özen göstererek, kadın çalışanların iş hayatında desteklenmesine yönelik uygulamalar geliştirmesini teşvik eder.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler, Tüpraş Etik Davranış Kuralları, Tüpraş Değerleri ve Çalışma Kültürü Prensipleri, Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkeleri ve Tüpraş Yolsuzlukla Mücadele Politikası hükümleri doğrultusunda çalışmayı kabul ve taahhüt ederek Tüpraş Tedarikçi Portföyü’ne kayıt olmak için başvuran tüm tedarikçilerin başvurularını ayırım yapmaksızın değerlendirir.
Tedarikçi seçiminde objektif kriterler ile karar verir.
Tedarikçilerinin performanslarını, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite ve lojistik kriterleri üzerinden iş sonuçlarına etkisi çerçevesinde periyodik olarak değerlendirir ve tedarikçileri ile paylaşır.
Tedarikçilerinin, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklere uygun olacak ve sürekli performans gelişimi gösterecek sistematik bir İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yaklaşımı geliştirmeleri için bu alanda kendi yayınladığı standart ve prosedürlere uymalarını sağlar.
Kurulan iş ilişkileri bakımından tedarikçilerinin memnuniyet düzeyini her yıl değerlendirir.
Performans kriterlerine göre performansının yetersiz olduğu ve/veya Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkelerine uygun davranmadığı belirlenen tedarikçilerini, Tüpraş Tedarikçi Portföyü’nden süreli veya süresiz olarak çıkarır.
Tedarikçi denetimlerinde ve ziyaretlerinde tedarikçi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uyar.
Tedarikçi denetim süreçlerinde Tüpraş Tedarikçi Davranış İlkelerine uyum, üretim kalitesi, çevre yönetimi, çalışma ortamı ve insan hakları gibi unsurları değerlendirir.
Kendisi ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde Tüpraş Etik Davranış Kuralları çerçevesinde, ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul ve teklif etmez.

Tüpraş Tedarikçi Yönetimi Politikası